Nederlands   Français   
Nederlands   Français   
Vervuiling, opwarming van de aarde, de steeds groeiende kloof tussen arm en rijk, steeds meer en onnodig consumeren, ... We begonnen ons leven in vraag te stellen en we wilden het veranderen. We willen meer in harmonie leven met de omgeving.
Dit betekent voor ons :
- ecologisch wonen en tuinieren,
- geen afval produceren en ons afvalwater zuiveren,
- kleinschalig creëren,
- gebruik van plaatselijke, hernieuwbare grondstoffen,
- ...
Contacten met anderen hielpen (en helpen ons nog steeds) verder. We krijgen steeds meer inzichten, we groeien, ... We hopen nog meer mensen te ontmoeten die ons verder helpen. Maar vooral, we hopen ook deze kennis en inzichten door te kunnen geven.

Tuinieren

Lokale produkten gebruiken, waar is dit meer van toepassing dan in de eigen moestuin? Alle voordelen heb ik in een klap: geen vervuilende transport, geen overbodige verpakking en ... alle resten keren via een kleine omweg (de composthoop en het composttoilet) terug naar de tuin als broodnodige humus. Ik heb ook de teeltmethode volledig zelf in handen en deze is natuurlijk biologisch.

Van heel wat planten oogst ik het zaad voor de teelt van volgende jaren. Voor extra gewasbescherming kweek ik (on)kruiden zoals brandnetel, smeerwortel, duizenblad, heermoes,... Deze verwerk ik dan in de composthoop, in een aftreksel of in gier. Op deze manier wordt de kringloop zo klein mogelijk gehouden, namelijk binnen de eigen tuin.

Ik hou van de rust en het alleen zijn in de tuin. Maar ik hou ook van uitwisseling met andere moestuinders. Wandelen door de tuin en vertellen over de ervaringen, hoort er bij. Organisaties als Velt en Nature et Progres stimuleren deze uitwisseling.

Nog verrijkender werd het voor mij, toen ik Kokopelli ontdekte. Zij ijvert voor de herwaardering van de wereldwijde collectie van groentezaden, met de bedoeling deze gemakkelijk toegankelijk te maken voor elke tuinder. Ook in de derde-wereld-landen willen zij de toegang tot lokale variëteiten vrijwaren.  Een bezoek aan hun website is meer dan de moeite waard.